Birileri söyler;  birileri yapar…

Ekonomik büyümeye ivme kazandıran en önemli itici güç inovasyondur. Globalleşmeyle birlikte değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve süreklilik sağlayabilmek için tek şart, ortaya koyduğunuz ürün ve hizmetleri farklılaştırarak piyasaya sunmak ve üretim yöntemlerinin daima yenilemektir.

Kimileri inovasyonu yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sunmak olarak algılasa da, Turkuaz ailesi inovasyonu müşteri taleplerini bilmek ve anlamaya çalışmak olarak tanımlamaktadır. Yaklaşık 25 yıllık tecrübesinden yararlanarak edindiği bilgi ve becerileri, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmeyi şiar edinen Turkuaz Seramik ailesi, ortaya koyduğu ürünler ile sadece iş yapma modellerine ve ürünlere bir yenilik getirmiyor, aynı zamanda ülke ekonomisine yaptığı katkılar ve kazandırdığı rekabetçilik ile ekonominin gelişmesine ve genel refah seviyesinin artmasına da vesile oluyor.

Günümüzde ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmek, uluslararası rekabet üstünlüğü kazanabilmek ve ileri teknolojik ürünler ortaya koyabilmek için inovasyonun önemi çok açıktır. Turkuaz Seramik ailesi olarak Antibakteriyel ürünlerin tanımlandığı TS 13420 standardını sağlayan ve Antibakteriyel ürünlerine TSE Uygunluk Belgesi alan ilk firma olmuştur.

Yeni Yatırımların bir bir devreye alınıyor…

Yenilikçi ürün ve uygulamalarla daha fazla tüketiciye ulaşmak için tüm dünyayı hedef Pazar olarak seçen Turkuaz Seramik ailesi ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olmaya devam edecek hamleleri yapmaya ve katkı sunmaya devam edecek hamleleri de hayata geçirmeye devam etmektedir.

Gelişen ve büyüyen inşaat sektörüne daha iyi hizmet verebilmek için yatırımlarına hızla devam eden Turkuaz Seramik, klozet üretimi için yatırımlarına ağırlık vermiş ve kapasitesini üçe katlamayı başarmıştır. 2016 Kasım ayı gibi devreye alınacak yeni üretim hatlarında, dünya pazarlarına sunulacak modern ve yenilikçi klozetlerini fonksiyonellik ile birleştiren ürün gamını, ortaya koyduğu Antibakteriyel Teknolojisi ile birleştiren firma, sektördeki büyük bir açığı kapatmıştır.

24 Kasım 2016

TURKUAZ GÜNDEM