İnsan Kaynakları
Politikası

Etkin insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmek, işe devamlılığını ve bağlılığını sağlamaktır. Bu kapsamda;

  • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımızın inovatif fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlayarak Turkuaz Seramik’e bağlılıklarını ön planda tutmak,
  • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak sürekli eğitim-öğretim ve kişisel gelişimi desteklemek,
  • Çalışanlarımızın kariyer haritası ve planları doğrultusunda gelişim ve terfilerini desteklemek,
  • Çalışanlarımızın performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi, düşük performansın da nedenleri göz önüne alınarak personellerimize ihtiyaç duyduğu/duyacağı eğitimleri aldırarak eksik yönlerinin giderilmesini sağlamak,
  • Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,
  • Yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı İnsan Kaynakları politikası olarak benimsemekteyiz.

Geleceğin Turkuaz'la renklensin!

TOP